Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınav Sonucu
  22.09.2021

  T.C.

  MERSİN

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L A N

   

              Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı doğrultusunda Mersin Adliyesi ve Mülhakat Erdemli Adliyesi için yapılacak Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi için  sınav izni verilmiştir.

  Sözlü sınavlar neticesinde Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

  Sınav sonucunda başarılı olan adayların 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

   

  ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

   

  1- Son öğrenim durumunu gösteren belge (Diploma) Komisyon Başkanlığı ya  da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.

  -Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenci belgesi ile başvurusunu tamamlayan adayların mezuniyet belgesini (fotokopisi ile birlikte) Başkanlığımıza sunması gerekmektedir. (Mezuniyet belgeleri E-devlet üzerinden alınabilir.)

  2- Bilgisayar/daktilo dersi görmeyenlerden Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika, belge ya da transkript (Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığı gösteren transkript ya da not durumu, Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans, lise dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanlar hariç.) (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)

  3- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

  4- 2020 yılı KPSS sınav sonucu belgesi çıktısı 

  5-  Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  6- Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği)

  7- Nüfus Kayıt Örneği ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde nüfus kayıt örneği)

  8- Sağlık beyanı,  TIKLAYINIZ.

  9- Mal bildirim formu. TIKLAYINIZ.

  10- Güvenlik Soruşturması Formu(formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün ıslak imzalı imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması) gerekmektedir.) TIKLAYINIZ. 

  11-Tercih Formu, TIKLAYINIZ.

  Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 22/09/2021

   

  T.C. KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi Adalet Sarayı Akdeniz/Mersin

  Telefon

  +90 324 2321845

  +90 324 232 80 84

  E-Posta

  mersincbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu
  Mersin Adalet Sarayı