Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ADLİYEMİZ

  Mersin Adliyesi 1926 yılında, bugünkü Uray Caddesinde bulunan ve halen İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan binada hizmete başlamıştır. Yerel mimarinin en güzel örneklerinden biri olan bu bina zamanla ihtiyaca cevap veremez hale gelmiş ve Adliye farklı kamu binalarına dağılmış, nihayet 1985 yılında Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan ÇİTİCİ döneminde Liman Bölgesindeki bugünkü hizmet binasına taşınmıştır.

  Ancak;

  Kent, 1980'li yıllardan sonra gerek coğrafi ve iklimsel olumlu özellikleri ve gerekse Serbest Bölgenin faaliyete geçmesi nedeniyle çok yoğun göç almaya başlamış, göç ve ani nüfus artışına bağlı olarak zamanla Adliye binası hizmette yetersiz hale gelmiştir. 10 Eylül 2009 tarihinde ilimizin ve yargı çevresinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni Adalet Sarayı inşaatı başlamıştır. Ocak-2013 tarihinde taşınma işlemleri tamamlanarak yeni hizmet binası kullanıma açılmıştır.

  Adres

  İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi Adalet Sarayı Akdeniz/Mersin

  Telefon

  +90 324 2321845

  +90 324 232 80 84

  E-Posta